Pre každého rodiča je bezpečnosť a zdravie detí to najdôležitejšie. A práve cestná premávka je to miesto, kde je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Deti by ste mali naučiť, ako sa stať bezpečnými chodcami a ako byť bezpečnými cestujúcimi, či už cestujú autom, autobusom alebo vlakom.

Naučiť deti, ako zostať na cestách v bezpečí, nemusí byt’ ťažké. Potrebujete len správny prístup. Nasledujúce tipy vám však môžu k tomu dopomôcť.

1. Začnite ich určiť čo najskôr

Deti sa vyvíjajú rýchlo, fyzicky aj mentálne. S pribúdajúcimi rokmi sa mení ich pozornosť aj schopnosť učiť sa. Preto je dôležité učiť ich zásady bezpečnosti na cestách, čo najskôr. Informácie, ktoré deťom odovzdáte by však mali byt’ prispôsobené ich veku. Dieťa, nie vždy musí chápať niektoré súvislosti, a preto ich zbytočne nezaťažujte zložitými informáciami. Učte ich jednoduchými spôsobmi.

2. Vzdelávanie hrou

Naučiť a viesť deti k bezpečnosti môžete aj zábavné. Na výučbu pravidiel cestnej premávky môžete využiť rôzne hry či hračky.

Vhodné je aj učenie priamo v praxi napríklad na špeciálnych detských ihriskách, kde si môžu prežiť cestnú premávku v rôznych rolách – ako vodič auta, bicykla či ako chodec.

Existujú rôzne špeciálne detské ihriská, ktoré sú navrhnuté tak, že obsahujú križovatky, značky, semafory a prechody pre chodcov.

3. Naučte ich používať prechod pre chodcov

To najdôležitejšie, čo by deti mali vedieť je, aby vždy prechádzali cez prechod pre chodcov. Keďže nie všetci vodiči sú pozorní, vysvetlite svojmu dieťaťu, aby pozorne sledovalo, čo sa deje na ceste a že prejsť cez cestu nemôžu, keď je auto príliš blízko, aj keď ide o prechod pre chodcov.

4. Vysvetlite im hlavné signály na semafore

Povedzte im, čo znamená pre vodičov áut červená, žltá (oranžová) a zelená. Keď semafor signalizuje červenú, auto zastaví, na žltú auto spomalí a keď je zelená, auto sa pohne. Pre chodcov symboly chôdze na križovatkách znamenaju v podstate to iste, na zelenú môže chodec prejsť cez prechod.

Tip: Pred prechodom cez cestu by sa však vaše dieťa malo stále pozerať doľava a doprava a až potom prejsť.

5. Naučte deti, čo by robiť nemali

Vaše dieťa si ľahko zapamätá, čo nemá robiť na cestách. Príkazy však formulujte tak, aby boli pozitívne, teda namiesto:

  • Neprekračuj v zákrutách! -> Prekračuj tam, kde budeš viditeľný.
  • Nehraj sa chodníku ani na ceste! -> Hraj sa v blízkosti domu, ďaleko od ulice.
  • Neprekračuj, keď sa blíži vozidlo! -> Počkaj, kým vozidlá prejdú alebo zastavia.
  • Neprechádzaj medzi stojacimi vozidlami! -> Prechádzaj cez priechod pre chodcov alebo križovatky.
  • Nebehaj po ceste! – Kráčaj a pri prechádzaní si vždy všímaj svoje okolie.

5. Zabezpečte im svetlé oblečenie

Jasné farby priťahujú pozornosť vodičov. Vodič môže ľahko prehliadnuť, niekoho kto nosí tmavé farby, a to najmä za zníženej viditeľnosti a v noci.

6. Buďte deťom príkladom

Keďže dnes žijeme v hektickej dobe, určite sa aj vám občas stane, že prebehnete na červenú, aby ste nezmeškali autobus. Ako rodičia by ste sa však mali takýmto priestupkom vyhýbať, najmä vtedy ak máte pri sebe deti. Deti sa najviac naučia napodobňovaním, a preto by ste im mali ísť príkladom. Ak vaše dieťa uvidí, že to, čo ich učíte aj sami dodržiavate, budú dodržiavanie pravidiel považovať za samozrejmosť.

Bezpečnosť detí na bicykli

Naučte vaše deti správnym návykom aj pri jazde na bicykli.

  • Menšie deti by sa mali vždy bicyklovať s dospelým.
  • Vaše deti musia používať helmu.
  • Uistite sa, že bicykle majú funkčné brzdy.
  • Pri jazde na bicykli v noci alebo za zlých viditeľností sa uistite, že bicykle sú vybavené reflektormi a svetlami.
  • Zabezpečte deťom detskú reflexnú vestu a reflexné pásky.

Na čo myslieť ak sa chystáte s deťmi na cestu alebo výlet

Deti majú často tendenciu liest’, často hopsajú a nie vždy je ľahké udržať ich na jednom mieste. Keď je auto v pohybe, môže to byť veľmi riskantné. Tento problém môžete vyriešiť tým, že im zabezpečíte všetko čo potrebujú, už pred jazdou. Uistite sa, že deti majú vhodné sedačky, sedia na zadnom sedadle, majú zapnuté pásy a dvere v aute sú zamknuté.

Pri každej jazde autom si taktiež nezabudnite skontrolovať, či máte v aute povinnú výbavu. Tu patri reflexná vesta, autolekárnička, výstražný trojuholník, rezervné koleso s náradím na výmenu. V zime by ste mali aj so sebou, aj snežné reťaze. V aute by vám nemali chýbať ani náhradné žiarovky.

Extra tip pre rodičov

Pri poučovaní detí o bezpečnosti cestnej premávky, by ste nemali byt’ prísny ani ich trestať. Preto zachovajte vždy chladnú hlavu a zostaňte v kľude. Učenie by malo byt’ pre deti najmä zábavou.

Autor: Dominika Blchova

Pridaj komentár